آدرس

کارخانه و نمایشگاه مرکزی :
اتوبان تهران - قم ۵کیلومتر بعد فرودگاه امام خمینی شهرک صنعتی شمس آباد خیابان قلمستان انتهای گلبن 3 شیرازاستون
کارخانه1: شهرک صنعتی شمس آباد بلوار خواجه نصیر شقایق 2 پلاک 15
کارخانه2: استان فارس کیلومتر ۴ جاده جدید نی ریز شیراز شهرک سنگ نی ریز
shirazstone.com@gmail.com
۰۲۱۵۶۲۳۱۹۶۳